Wynajem toalet może okazać się niezbędny w trakcie wielu wydarzeń

Przygotowanie projektu, czy to festynu, festiwalu, pikniku, czy na przykład gry miejskiej to długotrwała praca, którą trzeba wykonać bardzo dokładnie, by nasze późniejsze starania organizacyjne były, jak najprostsze.

Cykl projektowy

Planowanie może odbywać się intuicyjnie i tak najczęściej jest, gdy zajmujemy się drobiazgami, organizujemy nasze codzienne życie. Jednak, gdy chcemy zająć się przygotowaniem dużego wydarzenia, wtedy powinniśmy posłużyć się rekomendowanym sposobem planowania, czyli projektem. Cykl życia projektu jest właściwie nigdy nieskończony, ale wiadomo, że najczęściej w pewnym momencie nasz projekt jest na ten moment zakończony. Przede wszystkim weźmy pod uwagę to, że projekt ma sens wtedy, gdy odpowiada na potrzeby i problemy występujące w danym miejscu i wśród danej grupy ludzi. Może to być festiwal organizowany z powodu małej oferty kulturalnej w Polsce, może być to gra miejska, która ma uzupełniać wiedzę historyczną, którą dzieci nabywają w szkole. Te cele są zawsze bardzo ważne. Projekt nie musi być jednorazowym wydarzeniem, może być także na przykład założeniem własnego biznesu, czy też cyklem warsztatów, organizacją kursu, czy studiów. Te cele mogą nam się wydawać trochę górnolotne, dlatego warto również je doprecyzować, tak, aby były przede wszystkim mierzalne, jak chociażby określenie oczekiwanej ilości osób, jaka będzie uczestniczyła w projekcie. Nie odrywajmy się od rzeczywistości, ponieważ jest ona bardzo ważna, wynajem toalet, czy zapewnienie wyżywienia jest równie istotne, co określenie cech demograficznych grupy docelowej. Doprecyzowane i rozsądnie skonstruowane cele pozwolą nam na koniec ocenić, czy nasze zamierzenia zostały zrealizowane, a jeśli nie to w jakim stopniu.

Konkretnie i do końca

Po spisaniu celów koniecznie należy do nich dopisać działania, które pozwolą na ich osiągnięcie. Każde działanie z kolei powinno być rozpisane według tego, co nam jest potrzebne do jego zrealizowania, jaki budżet, jacy ludzie i tym podobne. Wtedy możemy przyjrzeć się całości i ewentualnie ją modyfikować, na przykład wtedy, gdy okaże się, że mamy mniej pieniędzy, niż przewidywaliśmy. Im dokładniej zaplanujemy poszczególne działania, tym większa szansa, że osiągną one sukces. Nie zapomnijmy o wszystkim, przewidywanie to ważna cecha dobrego organizatora. Dlatego w dobrym planie będzie wpisany wynajem toalet, ale również koszt wynajmy sceny, czy nagłośnienia. Dopiero wszystko razem stworzy warunki do przeprowadzenia festiwalu, czy festynu.

Podsumowania

W czasie trwania projektu powinniśmy pamiętać również o ewaluacji poszczególnych działań, ale również na koniec o podsumowaniu całości, dzięki temu będziemy wiedzieli, co się udało, ale co najważniejsze będziemy wiedzieć, jakie potrzeby zostały zaspokojone, a jakie wyłoniły się w między czasie. Na te nowe potrzeby powinien odpowiadać kolejny projekt, który będzie stanowił kontynuację poprzedniego.

Dodaj komentarz