Stal nierdzewna – szerokie zastosowanie

Wykorzystanie stali nierdzewnej w budownictwie wzrasta z roku na rok. W chwili obecnej, blachy nierdzewne nie służą wyłącznie do wytwarzania pokryć dachowych, ale ze względu na wysokie walory estetyczne pełnią także rolę elementów elewacyjnych. Na tym jednak nie kończy się zastosowanie tego materiału. Gdzie jeszcze możemy spotkać stal nierdzewną?

CZYM JEST STAL NIERDZEWNA?

Stal nierdzewna, zwana także trudno rdzewiejącą, jest materiałem, na powierzchni którego dochodzi do pewnych reakcji z oddziaływającymi na materiał czynnikami atmosferycznymi. Proces ten jest możliwy ze względu na występowanie określonych składników stopowych, a w jego wyniku, na powierzchni materiału, powstaje cienka ale niezwykle zwarta warstwa ochronna, składająca się z produktów korozji, która niezwykle skutecznie uniemożliwia dalsze postępowanie procesu rdzewienia melu. Warstwa ta nazywana jest patyną.

Wśród podstawowych pierwiastków stopowych, które zapewniają stali właściwości nierdzewne, należy wymienić:glin, nikiel, miedź, fosfor, molibden oraz chrom.

GATUNKI STALI NIERDZEWNEJ

Odporność korozyjna stali zależy od występujących w niej składników stopowych. Materiał należy zatem dobierać bardzo uważnie – nie wszystkie blachy sprawdzą się w określonym środowisku. Dobór właściwego gatunku zawsze powinien być podyktowany warunkami środowiskowymi, w jakich materiał będzie eksploatowany.

Wśród podstawowych gatunków stali nierdzewnej należy wymienić: austenityczne stale nierdzewne, martenzytyczne stale nierdzewne, ferrytyczne stale nierdzewne oraz dupleksowe stale nierdzewne.

ZASTOSOWANIE STALI NIERDZEWNEJ W BUDOWNICTWIE

Mówiąc o wykorzystaniu stali i blach nierdzewnych w budownictwie, należy mieć na myśli dwa rodzaje zastosowań: estetyczne oraz konstrukcyjne. W pierwszym przypadku mówimy o doborze materiału pod względem nadania obiektowi określonego wyglądu. Należy zaznaczyć, że niezbędne jest tutaj rozróżnienie zastosowania wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Wysokie walory estetyczne stali nierdzewnej sprawiają, że blacha nierdzewna jest materiałem powszechnie stosowanym do wykonywania pokryć dachowych, systemów odprowadzania wody deszczowej a coraz częściej, także do wykonywania elewacji. Elewacja z blachy nierdzewnej nadaje obiektowi nowoczesny, niemal futurystyczny wygląd, dodając mu w ten sposób nutkę industrialnego charakteru. Stal może być bez przeszkód łączona z innymi materiałami, jak szkło czy drewno. Znaczne zróżnicowanie produktu sprawia, że stal nierdzewna znajduje także zastosowanie wewnątrz budynku, co jest podyktowane nie tylko walorami estetycznymi, ale także względami higienicznymi.

Stal nierdzewna jest także idealnym materiałem, z którego można wykonać elementy konstrukcyjne budynków i innych obiektów budowlanych. W tym miejscu zaczyna się jej rola konstrukcyjna. Blachy nierdzewne są powszechnie wykorzystywane do produkcji zadaszenia wiat, systemów wentylacyjnych czy okuć kominów. Elementy ze stali są także podstawą konstrukcji słupów elektrycznych, masztów telekomunikacyjnych, radiowych czy telewizyjnych, słupów zewnętrznych szkieletowych i wielu innych elementów konstrukcyjnych.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany we współpracy z firmą Euro Mix Stal Warszawa

Dodaj komentarz