Ubezpieczenia to generalnie nasza sprawa, ale nie zawsze. Ubezpieczenie jedno z ubezpieczeń jest choćby w Polsce obowiązkiem, mianowicie, jeśli masz samochód i zależysz nim prowadzić to wymagasz ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, innego rozwiązania nie ma. Bo jeśli policja zatrzyma nas bez dowodu opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zatem na pewno zapłacimy mandat a nawet