Bardzo potrzebne belki mostowe

Jeżeli wyruszymy w drogę po Polsce przekonamy się, że naprawdę w wielu miejscach toczą się prace budowlane. Wiemy dobrze, że nie Ida one nieraz tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, jednak wyraźnie widać, że coś się zmienia.

Rzut oka na wschód

Wschód Polski od dziesięcioleci, a może nawet stuleci pozostaje biedniejszym rejonem Polski w stosunku do reszty kraju. Wynika to, oczywiście z naszej trudnej historii, jakiej częścią były rozbiory państwa. Wschodnia część kraju zarządzana była przez ówczesną Rosję, co nie przyniosło jej niczego dobrego, z kolei część zachodnia była władana przez Prusy, czyli dzisiejsze Niemcy. Tu inwestowano w rozwój fabryk, kopalń i ogólnie pojętego przemysłu. Dlatego właśnie po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska zmagała się cały czas z nierównościami. Trudne było zarządzanie państwem, które było tak nierównomiernie rozwinięte. Dlatego te do dziś widać różnicę, gdy pojedzie się na zachód i na wschód Polski, dlatego też właśnie na terenach wschodnich panuje dziś największe bezrobocie i ubóstwo. Coś jednak powoli zaczyna się zmieniać i gdy dziś jedzie się do wschodnich województw, na przykład Świętokrzyskiego widać wyraźnie, że zmiany nastąpiły i na przykład stan dróg jest dużo lepszy. Widać również rozwój przemysłu, powstają nowe zakłady pracy, nowe hale produkcyjne i fabryki, a także małe przedsiębiorstwa prywatne. Obojętnie, czy zakład produkuje belki mostowe, czy ubrania, czy zatrudnia sto czy tysiąc ludzi, każdy krok naprzód jest ważny dla tych terenów. A przy okazji dla całego kraju, dla którego wyrównanie poziomu rozwoju poszczególnych województw jest bardzo ważne.

Szybciej się nie da?

Ludzie dostrzegają zmiany, jakie zachodzą w naszym kraju, jednak natura Polaka każe im nadal cały czas narzekać, droga jest dobra, ale mogła być szybciej, most jest piękny, ale na zachodzie maja lepsze, pensje wzrastają, ale nadal nie zarabiamy tak, jak za granicą. Większość ludzi chciałaby od razu osiągnąć wszystko i nie zważając na naszą historię w kilka lat osiągnąć poziom krajów, które nigdy nie były zniewolone i w czasie wojny właściwie nie ucierpiały. Częstym problemem, jaki pojawia się na budowach jest wycofywanie się dostawców lub wykonawców. W pierwszym przypadku człowiek bez materiału nic nie zrobi, w drugim, można mieć belki mostowe, jednak kto będzie je ustawiał? Robotnicy nie czują się odpowiedzialni za wykonanie swojej pracy, firmy rezygnują, bankrutują, a przez to zdecydowanie wydłuża się proces budowy i każde przedsięwzięcie jest oddawane do użytku później, niż to było zaplanowane. Obecnie zmienia się trochę ta sytuacja, ponieważ zlecenia państwowe nie muszą już być wykonywane najmniejszym kosztem. Obecnie przetargi zaczynają wygrywać te firmy, które są kompetentne, a niekoniecznie najtańsze. To dobry kierunek, ponieważ lepiej zainwestować w trochę droższe materiały, np. belki mostowe, które będą służyć wiele lat bez usterek, a nie naprawiać co chwilę drogę, która dopiero co została wybudowana.

Idziemy ku lepszemu

Porównując Polskę sprzed kilku lat i obecną można pokusić się o stwierdzenie, że wszystko zmierza ku lepszemu i, że żyjemy, pomimo wszystko w coraz lepszym kraju. Można również porównywać się z innymi krajami, jednak raczej radzimy robić to w sposób rozsądny i raczej skupić się na porównaniach z krajami, których historia, choć trochę przypomina naszą. Wtedy przekonamy się, że nie jest źle, a wręcz, że wyszliśmy z wielu opresji naprawdę obronną ręką, bo w wielu miejscach życie przeciętnego obywatela kształtuje się na dużo niższym poziomie.

Dodaj komentarz